Praktijk info

Secretariaat

Het secretariaat is geopend tijdens de voormiddag en op maandag en dinsdag namiddag.

Maandag 08u00 – 11u45 14u00 – 16u00
Dinsdag 08u00 – 11u45 14u00 – 16u00
Woensdag 08u00 – 11u45 14u00 – 16u00
Donderdag 08u00 – 11u45 14u00 – 16u00
Vrijdag 08u00 – 11u45 /

 

Huisbezoeken

Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, adviseren wij u indien mogelijk altijd naar de praktijk te komen.
Wanneer u door uw aandoening echt niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u om een huisbezoek vragen via het telefoonnummer: 03/288 05 00.

Vraag uw huisbezoek tijdig aan, liefst voor 10u00, dan kan u sneller geholpen worden.

Afhankelijk van de beschikbaarheid, de urgentiegraad en uw wens komt dr. Van Immerseel, dr. Lie of dr. Verdurme op huisbezoek.

Huisbezoeken op een ‘afgesproken uur’ kunnen niet.

 

Werking Huisartsenpraktijk

Door met meerdere artsen te gaan samenwerken krijgen we de mogelijkheid om de snel evoluerende geneeskundige wetenschap op de voet te volgen. Door een betere organisatie van de praktijk krijgt elke arts wat meer tijd om bijscholingen te volgen. Zo kunnen we je een betere kwaliteit van zorgen en een betere dienstverlening geven. Daarnaast heeft ook iedere arts meer mogelijkheden om een eigen familiaal en sociaal leven te leiden.

Je kiest je eigen huisarts.

De andere artsen staan tot je beschikking wanneer je eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is.

Wij werken samen met hetzelfde elektronisch medisch dossier. Wekelijks is er een praktijkoverleg waarbij we wat moeilijkere medische patiëntenproblemen bespreken.

 

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.

Deze medicatievoorschriften worden vanaf heden rechtstreeks door de dokter op uw identiteitskaart gezet. U kan uw medicatie afhalen bij de apotheker met uw identiteitskaart. De papieren voorschriften verdwijnen!

Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je hiervoor op raadpleging komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Na (telefonisch) overleg kan uw arts verslagen, uitslagen, verwijsbrieven klaarleggen. Deze kunnen afgehaald worden op het secretariaat tijdens de openingsuren van het secretariaat.

!Nieuw! : Bekijk vanaf nu uw medische documenten online !

Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten ( voorschriften, bloeduitslagen,… ). U kan aan uw arts een code vragen om een login aan te maken. Hiervoor dient u wel in het bezit te zijn van een e-mailadres en een GSM nummer.

Opleidingspraktijk

Er komen regelmatig studenten geneeskunde in de praktijk stage lopen. Hiermee wil onze praktijk meewerken aan de opleiding van toekomstige artsen en hen praktijkervaring aanbieden.

Wenst u liever geen stagiair bij de raadpleging, dan kan u dat gerust aan uw arts zeggen.

 

Globaal medisch dossier

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding welke uw huisarts jaarlijks via de derdebetalersregeling kan innen bij uw ziekenkas. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij elke huisarts van onze groepspraktijk.
Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

Wachtdienst

Probeer steeds eerst uw eigen huisarts te bereiken op de praktijk.

Tussen 19u00 ‘s avonds en 8u00 ‘s morgens en op zater-, zon- en feestdagen vragen wij u beroep te doen op de wachtdienst. De wachtarts is steeds bereikbaar op het nummer 0900/10512. Na intikken van uw postcode wordt u automatisch doorverbonden.

 

TARIEVEN/BETALINGEN

Alle artsen in onze praktijk zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat zij de officiële tarieven toepassen.

We hanteren de derdebetalersregeling, dat betekent dat u enkel het remgeld hoeft te betalen.

 

Gelieve bij voorkeur met Bancontact of Payconiq te betalen.

Praktijkverpleegkundige

  • Voor de verbetering van de zorg als patiënt werkt er sinds 2022 een verpleegkundige in onze praktijk.
  • De verpleegkundige is alle dagen aanwezig behalve op maandag.
  • U kan bij haar terecht voor :

– Diverse interventies zoals bloedafnames, verwijderen oorstoppen, vaccinaties, behandelen van wratten, wondzorg,            preoperatief onderzoek, toedienen van medicaties, spirometrie, hechtingen verwijderen

– Daarnaast volgt zij systematisch patiënten mee op met chronische aandoeningen zoals diabetes en chronische                      nierinsufficiëntie

– Je kan bij haar ook terecht voor een gezondheidscheck-up en leefstijladvies

– SOA-consultaties

– Stimuleren en opvolgen van bevolkingsonderzoeken

– Opvolgen en ondersteunen bij psychosociale problemen

 

 

Bloedafname

    Elke dinsdag kan u tussen 08u00 en 09u30 bij ons op de praktijk terecht voor bloedafname.

    U heeft hier geen afspraak voor nodig, MAAR u heeft wel een verwijsbrief van één van onze artsen nodig die u tijdens een voorafgaande consultatie kan verkrijgen.